[Vinaphone - Tp.Hcm] Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài - Hỗ Trợ Phí Trong Thời Gian Đào Tạo

Địa chỉ làm việc: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Tân Bình, TP HCM
Hết hạn ngày: 18/01/2018
ID: job1495

Keywords

[Vinaphone - Tp.Hcm] Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài - Hỗ Trợ Phí Trong Thời Gian Đào Tạo

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)