[Vtv_Tt] Nv Chăm Sóc Khách Hàng Vtvcab - Mức Lương 5 - 7 Triệu (Không Yêu Cầu Kn, Bằng Cấp)

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/01/2018
ID: job2716

Keywords

[Vtv_Tt] Nv Chăm Sóc Khách Hàng Vtvcab - Mức Lương 5 - 7 Triệu (Không Yêu Cầu Kn, Bằng Cấp)

Bellsystem24-HoaSao., JSC