Nam Bảo Vệ Giữ Xe - Nhà Hàng - Quận 3, Quận 5,tân Bình (Ca 5,6,8,10,12 Tiếng)

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 17/01/2018
ID: job1279

Keywords

Nam Bảo Vệ Giữ Xe - Nhà Hàng - Quận 3, Quận 5,tân Bình (Ca 5,6,8,10,12 Tiếng)

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải