Nhân viên đăng tin và Telesale -Có lương cứng và thưởng- Chưa Kinh nghiệm được đào tạo chuyên nghiệp

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 22/12/2018
ID: job3739

Nhân viên đăng tin và Telesale -Có lương cứng và thưởng- Chưa Kinh nghiệm được đào tạo chuyên nghiệp

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương