Nhân viên Marketing online - chăm sóc khách hàng

Địa chỉ làm việc: 167 – 169 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, HCM
Hết hạn ngày: 27/05/2018
ID: job12386

Nhân viên Marketing online - chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Nam Việt