Nhân viên Thiết kế (Designer)

Địa chỉ làm việc: 33-35-37-39 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 06/10/2024
ID: job402831

Nhân viên Thiết kế (Designer)

Công ty CP Quốc Tế Sức khỏe Việt (Vehgroup)