Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Sảnh AB 143 Nguyễn Tuân
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1168

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

CN Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế