Nhân Viên Trực Tổng Đài (Điện Thoại)

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM (Lầu 3)
Hết hạn ngày: 01/01/2018
ID: job1472

Keywords

Nhân Viên Trực Tổng Đài (Điện Thoại)

Chi nhánh Công ty Family Shopping