[UHMG Thanh Hoá] BANQUET WAITER/ NHÂN VIÊN SỰ KIỆN

Địa chỉ làm việc: 34/11 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 30/03/2024
ID: job371624

[UHMG Thanh Hoá] BANQUET WAITER/ NHÂN VIÊN SỰ KIỆN

Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM