[Melia Vinpearl Phủ Lý] Nhân viên hành chính (Kỹ thuật & buồng)/ Admin ENG & HSK

Địa chỉ làm việc: Toàn quốc
Hết hạn ngày: 31/07/2024
ID: job403118

[Melia Vinpearl Phủ Lý] Nhân viên hành chính (Kỹ thuật & buồng)/ Admin ENG & HSK

Melia Vinpearl in Central