Nhân Viên An Ninh Tòa Nhà_Ca Đêm 18H - 6H_Thời Vụ 1 Đến 2 Tháng

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 16/01/2018
ID: job1379

Keywords

Nhân Viên An Ninh Tòa Nhà_Ca Đêm 18H - 6H_Thời Vụ 1 Đến 2 Tháng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải