Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Bbq Quận 1, Quận 2, Quận 3

Địa chỉ làm việc: 430 - 432 - 434 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2270

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Bbq Quận 1, Quận 2, Quận 3

CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH