Nvkd Tư Vấn Bán Hàng (Telesales) Văn Phòng

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1474

Keywords

Nvkd Tư Vấn Bán Hàng (Telesales) Văn Phòng

Chi nhánh Công ty Family Shopping