Quản Lý Nhà Hàng Tập Sự

Địa chỉ làm việc: 11th Floor, 119 Điện Biên Phủ St., ward Đa Kao, district 1
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2352

Keywords

Quản Lý Nhà Hàng Tập Sự

Công ty TNHH MTV TM QSR Vietnam