40+ câu nói giúp bạn xốc lại tinh thần, vượt qua khó khăn

Đôi khi, cuộc sống để chúng ta trải qua khoảng thời gian khó khăn, tưởng như không thể vượt qua được. Những thử thách làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mất đi động lực tiếp tục cuộc hành trình. Đó cũng là lúc mỗi người cần lời khích lệ, động viên để tiếp tục bước đi với lòng kiên nhẫn cùng sự quyết tâm.

Mục lục

Trong bài viết này, cùng StudentJob khám phá   câu nói đầy ý nghĩa, có thể giúp bạn xốc lại tinh thần, vượt qua khó khăn từ những người thành công, những nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới. Hãy cùng nhau khám phá và để những lời khích lệ này thay đổi cuộc sống của bạn.

Những câu nói tìm kiếm sự lạc quan trong nghịch cảnh

Những câu nói tìm kiếm sự lạc quan trong nghịch cảnh

1. “Nothing in this world happens by chance.” - Paulo Coelho

“Không có gì trên đời này xảy ra một cách tình cờ cả.” 

2. “Sometimes the only way to ever find yourself is to get completely lost.” - Kellie Elmore

“Đôi khi cách duy nhất để tìm thấy chính mình là hoàn toàn lạc lối.” 

3. “Mind is a flexible mirror, adjust it, to see a better world.” - Amit Ray

“Tâm trí là một tấm gương linh hoạt, hãy điều chỉnh nó để nhìn thế giới tốt đẹp hơn.” 

4. “The struggles we endure today will be the ‘good old days’ we laugh about tomorrow.” - Aaron Lauritsen

“Những khó khăn mà chúng ta phải chịu đựng hôm nay sẽ là ‘ngày xưa tươi đẹp’ mà chúng ta cười nhạo vào ngày mai.”

5. “I don't think that anything happens by coincidence... No one is here by accident... Everyone who crosses our path has a message for us. Otherwise they would have taken another path, or left earlier or later. The fact that these people are here means that they are here for some reason” - James Redfield

“Tôi không nghĩ có điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên... Không có ai ở đây một cách tình cờ... Mỗi người đi ngang qua con đường của chúng ta đều có một thông điệp dành riêng cho chúng ta. Nếu không thì họ đã đi con đường khác hoặc rời đi sớm hơn hoặc muộn hơn. Việc những người này ở đây có nghĩa là họ ở đây vì một lý do nào đó." 

6. “If we never experience the chill of a dark winter, it is very unlikely that we will ever cherish the warmth of a bright summer’s day. Nothing stimulates our appetite for the simple joys of life more than the starvation caused by sadness or desperation. In order to complete our amazing life journey successfully, it is vital that we turn each and every dark tear into a pearl of wisdom, and find the blessing in every curse.” - Anthon St. Maarten

“Nếu chúng ta không bao giờ trải qua cái lạnh giá của một mùa đông đen tối thì rất khó có khả năng chúng ta sẽ trân trọng sự ấm áp của một ngày hè tươi sáng. Không có gì kích thích sự thèm muốn của chúng ta đối với những niềm vui đơn giản trong cuộc sống hơn là cảm giác đói khát do nỗi buồn hay sự tuyệt vọng gây ra. Để hoàn thành cuộc hành trình cuộc đời tuyệt vời của chúng ta một cách thành công, điều quan trọng là chúng ta phải biến từng giọt nước mắt đen tối thành viên ngọc trí tuệ và tìm thấy phước lành trong mỗi lời nguyền.” 

7. “It is our wounds that create in us a desire to reach for miracles. The fulfillment of such miracles depends on whether we let our wounds pull us down or lift us up towards our dreams.” - Jocelyn Soriano

“Chính những vết thương khiến chúng ta khao khát đạt được những điều kỳ diệu. Việc thực hiện những điều kỳ diệu đó phụ thuộc vào việc chúng ta để vết thương kéo mình xuống hay nâng mình lên hướng tới ước mơ.” 

8. “If someone told me that I could live my life again free of depression provided I was willing to give up the gifts depression has given me--the depth of awareness, the expanded consciousness, the increased sensitivity, the awareness of limitation, the tenderness of love, the meaning of friendship, the apreciation of life, the joy of a passionate heart - I would say, 'This is a Faustian bargain! Give me my depressions. Let the darkness descend. But do not take away the gifts that depression, with the help of some unseen hand, has dredged up from the deep ocean of my soul and strewn along the shores of my life. I can endure darkness if I must; but I cannot lie without these gifts. I cannot live without my soul.'” - David Elkins

“Tôi nghĩ hầu hết mọi người chỉ đang cố gắng để được hạnh phúc và hầu hết hành động của họ, dù sai lầm đến đâu, đều phù hợp với mục tiêu đó. Hầu hết mọi người chỉ muốn cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó, muốn được yêu thương và muốn cảm thấy mình quan trọng đối với ai đó. Nếu bạn thực sự xem xét tất cả những điều sai trái mà họ làm, thì hầu hết chúng đều có thể bắt nguồn từ mong muốn cơ bản đó. Những kẻ bạo hành, những kẻ nghiện ngập, những kẻ độc ác và khó chịu, những kẻ thao túng - đây chỉ là những người bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc ngay từ tầng hầm cuộc đời họ. Có người thông báo với họ bằng lời nói hoặc hành động rằng họ không xứng đáng nên họ nghĩ rằng họ phải leo lên lưng người khác, để lại sẹo và gây ra thiệt hại. Tất nhiên, họ chỉ tạo thêm đau khổ cho chính mình và người khác mà thôi.” 

9. “There's no solution to life, there's going to be problems no matter what.” - Chris Colfer

“Không có giải pháp nào cho cuộc sống, dù thế nào đi nữa cũng sẽ có vấn đề.”

10. “Life may not be pretty but it's always beautiful. We may only see the ugliness on the surface. The shit that only the world chooses to notice. But, if we dig deep, if we get to the heart of life, where there's no pain or fear, where we can just be who we are and love freely without judgement, it's really beautiful.” - S.L. Jennings

“Cuộc sống có thể không đẹp nhưng thực ra nó luôn đẹp. Chúng ta có thể chỉ nhìn thấy sự xấu xí trên bề mặt. Điều tồi tệ của thế giới mà bạn chọn để ý đến. Nhưng, nếu chúng ta đào sâu, nếu chúng ta chạm tới trung tâm của cuộc sống, nơi không có đau đớn hay sợ hãi, nơi chúng ta có thể là chính mình và yêu thương một cách tự do mà không phán xét, điều đó thực sự rất đẹp.” 

11. “The moral of the story is even though that seemed like the end of the world back then, right now I can look back on it and laugh. And if anyone is going through something similar right now just know it will get better.” - Phil Lester

“Bài học của câu chuyện là mặc dù hồi đó tưởng chừng như ngày tận thế nhưng giờ đây tôi có thể nhìn lại và bật cười. Và nếu có ai đang trải qua điều gì đó tương tự ngay bây giờ thì chỉ cần biết rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.” 

12. “Children, Never look Back!" and this meant that we must never allow the future to be weighed down by memory . for children have no past, and that is the whole secret of the magical innocence of their smiles.” - Milan Kundera

“Hỡi các con, đừng bao giờ nhìn lại!” và điều này có nghĩa là chúng ta không bao giờ được phép để tương lai bị đè nặng bởi ký ức... vì trẻ con không có quá khứ, và đó là toàn bộ bí mật về sự ngây thơ kỳ diệu trong nụ cười của chúng.” 

13. “The sorrow we feel when we lose a loved one is the price we pay to have had them in our lives.” - Rob Liano

“Nỗi đau buồn mà chúng ta cảm thấy khi mất đi một người thân yêu là cái giá chúng ta phải trả để có được họ trong cuộc đời mình”. 

14. “Every time you see someone's bright-and-shiny, remember: They have their own crappy truths too. Of course they do. And every time you see your own crappy truth and feel despair and think, 'Is this my life?', remember: It's not. Everyone's got a bright-and-shiny, even if it's hard to find sometimes.” - Sophie Kinsella

“Mỗi khi bạn nhìn thấy ai đó tươi sáng và rạng ngời, hãy nhớ rằng: Họ cũng có những sự thật tồi tệ của riêng mình. Tất nhiên là họ có. Và mỗi khi bạn nhìn thấy sự thật tồi tệ của chính mình, cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ, 'Đây có phải là cuộc sống của mình không?', hãy nhớ rằng: Không phải vậy. Mọi người đều có một ánh sáng rực rỡ, ngay cả khi đôi khi rất khó tìm thấy.” 

Những câu nói dẫn lối bạn trên con đường thành công

Những câu nói dẫn lối bạn trên con đường thành công

15. “You were born to win, but to be a winner you must plan to win, prepare to win, and expect to win.” - Zig Ziglar

“Bạn sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị chiến thắng và mong đợi chiến thắng.” 

16. “Integrity is doing what is right and truthful, and doing as you say you would do.” - Roy T. Bennett

“Chính trực là làm những gì đúng đắn, trung thực, và làm như những gì bạn nói”. 

17. “Know who you are, and be it. Know what you want, and go out and get it!” - Carroll Bryant

“Hãy biết bạn là ai và trở thành người đó. Biết những gì bạn muốn, đi ra ngoài và đạt được nó!”

18. “It is nobler to declare oneself wrong than to insist on being right - especially when one is right.” - Nietzsche

“Việc tuyên bố mình sai còn cao quý hơn việc khăng khăng mình đúng – đặc biệt là khi một người đúng.” 

19. “In breaking away from the familiar and the expected, you'll be forced and privileged to face greater challenges, learn harder lessons, and really get to know yourself.” - Kelly Cutrone

“Khi thoát khỏi những điều quen thuộc và những điều được mong đợi, bạn sẽ buộc phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, học những bài học khó hơn và thực sự hiểu rõ bản thân mình hơn.” 

20. “What I have learned so far had been an incredible journey and adventure. I remained in my own character even when I was not well liked. I now enter a room looking for people I may like rather than for those who will like me. There are people who change their demeanor between regular people and professional people. Just try to be who you are consistently and let those closest to you see your best, along with those you work with. People around you should not be the cause of change in your personal character.” - Gaylan D. Wright

“Những gì tôi học được cho đến nay là một hành trình và cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc. Tôi vẫn giữ được tính cách của mình ngay cả khi tôi không được nhiều người yêu thích. Bây giờ tôi bước vào phòng để tìm những người tôi có thể thích hơn là những người sẽ thích tôi. Có những người thay đổi phong thái giữa người bình thường và người chuyên nghiệp. Chỉ cần cố gắng trở thành chính mình một cách nhất quán và để những người thân thiết nhất của bạn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của bạn, cùng với những người làm việc cùng bạn. Những người xung quanh bạn không nên là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trong tính cách cá nhân của bạn.” 

21. “The true definition of mental illness is when the majority of your time is spent in the past or future, but rarely living in the realism of now.” - Shannon L. Alder

“Định nghĩa thực sự của bệnh tâm thần là khi phần lớn thời gian của bạn dành cho quá khứ hoặc tương lai, nhưng hiếm khi sống trong hiện thực của hiện tại.” 

22. “Normalcy is an illusion. Each person is utterly unique. A standard of normalcy is something that most people of the world simply will never access.” - Colleen Houck

“Sự bình thường là một ảo ảnh. Mỗi người là hoàn toàn độc đáo. Tiêu chuẩn của sự bình thường là thứ mà hầu hết mọi người trên thế giới sẽ không bao giờ tiếp cận được.” 

23. “One day can change your life. One day can ruin your life. All life is three or four big days that change everything.” - Beverly Donofrio

“Một ngày nào đó có thể thay đổi cuộc đời bạn. Một ngày nào đó có thể hủy hoại cuộc đời bạn. Cả cuộc đời chỉ có ba hay bốn ngày trọng đại làm thay đổi mọi thứ.”

24. “Things don't always work out the way we hope. You just have to pick yourself up and find a new direction to go in.” - Joelle Charbonneau

“Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta hy vọng. Bạn chỉ cần đứng dậy và tìm một hướng đi mới.”

25. “Be the kind of person who dares to face life's challenges and overcome them rather than dodging them.” - Roy T. Bennett

“Hãy là người dám đối mặt với những thử thách trong cuộc sống và vượt qua chúng thay vì né tránh chúng.” 

26. “Dedicate yourself to what gives your life true meaning and purpose; make a positive difference in someone's life.” - Roy T. Bennett

“Hãy cống hiến hết mình cho những gì mang lại ý nghĩa và mục đích thực sự cho cuộc sống của bạn; hãy tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của ai đó.” 

27. “If you want to fly on the sky, you need to leave the earth. If you want to move forward, you need to let go the past that drags you down.” - Amit Ray

“Nếu bạn muốn bay trên bầu trời, bạn phải rời khỏi trái đất. Nếu muốn tiến về phía trước, bạn cần phải buông bỏ quá khứ đã kéo bạn xuống”. 

28. “The lessons of life amount not to wisdom, but to scar tissue and callus.” - Wallace Stegner

“Những bài học cuộc sống không phải là sự khôn ngoan mà là những mô sẹo và vết chai.” 

29. “It is difficult to make the right choice if you fear choosing wrongly.” - Roy T. Bennett

“Thật khó để đưa ra lựa chọn đúng nếu bạn sợ chọn sai.” 

30. “It's just a feeling I have. What you see with your eyes is not necessarily real. My enemy is, among other things, the me inside me.” - Haruki Murakami

“Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Những gì bạn nhìn thấy bằng mắt không nhất thiết là sự thật. Kẻ thù của tôi, trong số những thứ khác, là cái tôi bên trong tôi.” 

31. “Goals are the road maps that guide you to your destination. Cultivate the habit of setting clearly-defined written goals; they are the road maps that guide you to your destination.” - Roy T. Bennett

“Mục tiêu là bản đồ chỉ đường đưa bạn đến đích. Nuôi dưỡng thói quen đặt ra các mục tiêu được xác định rõ ràng bằng chữ cái; chúng là những bản đồ chỉ đường dẫn bạn đến đích.” 

32. “People are successful because they think and act like successful people.” - Roy T. Bennett

“Mọi người thành công vì họ suy nghĩ và hành động như những người thành công.”

33. “Complex question can only be solved by patience.” - Hlovate

“Câu hỏi phức tạp chỉ có thể được giải quyết bằng sự kiên nhẫn.” 

Những câu tiếp thêm động lực, lấy lại tinh thần

Những câu tiếp thêm động lực, lấy lại tinh thần

34. “Life is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and down, but that’s its beauty.” - Amit Ray

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Giống như một con đường, có nhiều khúc quanh, lên xuống nhưng đó chính là vẻ đẹp của nó.” 

35. “Life isn’t meant to be lived perfectly…but merely to be lived. Boldly, wildly, beautifully, uncertainly, imperfectly, magically lived.” - Mandy Hale

“Cuộc sống không có nghĩa là phải sống một cách hoàn hảo…mà chỉ đơn thuần là sống. Mạnh dạn, cuồng nhiệt, đẹp đẽ, không chắc chắn, không hoàn hảo, sống một cách kỳ diệu.” 

36. “Sometimes when you least expect it, the tables turn and that scary feeling that has taken hold of you for so long somehow turns into hope” - David Archuleta

“Đôi khi, vào lúc bạn ít ngờ tới nhất, tình thế đảo ngược và cảm giác đáng sợ đã đeo bám bạn bấy lâu nay bằng cách nào đó lại biến thành hy vọng” 

37. “If you don't know what you want, you'll never find it.

If you don't know what you deserve, you'll always settle for less.

You will wander aimlessly, uncomfortably numb in your comfort zone, wondering how life has ended up here.

Life starts now, live, love, laugh and let your light shine!” - Rob Liano

“Nếu bạn không biết mình muốn gì, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

Nếu bạn không biết mình xứng đáng với điều gì, bạn sẽ luôn chấp nhận những gì ít hơn.

Bạn sẽ lang thang không mục đích, tê liệt một cách khó chịu trong vùng an toàn của mình, tự hỏi cuộc sống kết thúc ở đây như thế nào.

Cuộc sống bắt đầu ngay bây giờ, hãy sống, yêu, cười và để ánh sáng của bạn tỏa sáng!”

38. “I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom” - General George S. Patton

“Tôi không đo lường thành công của một người bằng việc anh ta leo cao bao nhiêu mà là anh ta bật lên cao như thế nào khi chạm đáy” 

39. “I started to realize how many great things could happen by confronting the things that scare you most.” - David Archuleta

“Tôi bắt đầu nhận ra bao nhiêu điều tuyệt vời có thể xảy ra khi đối mặt với những điều khiến bạn sợ hãi nhất.” 

40. “Which is the true nightmare, the horrific dream that you have in your sleep or the dissatisfied reality that awaits you when you awake?” - Justin Alcala

“Cơn ác mộng thực sự là gì, giấc mơ kinh hoàng mà bạn mơ thấy trong giấc ngủ hay thực tế bất mãn đang chờ đợi bạn khi bạn thức dậy?” 

41. “You only get one life. Live it to the fullest. All your miseries will be forgiven when you will be dead.” - Santosh Kalwar

"Bạn chỉ có được một cuộc sống. Hãy sống một cách trọn vẹn nhất. Mọi đau khổ của bạn sẽ được tha thứ khi bạn chết.” 

42. “The person may have a scar, but it also means they have a story” - Jodi Picoult

“Một người có thể có một vết sẹo, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ có một câu chuyện” 

43. “Do not dwell upon the sins and mistakes of yesterday so exclusively as to have no energy and mind left for living rightly today, and do not think that the sins of yesterday can prevent you from living purely today.” - James Allen

“Đừng chỉ nghĩ đến tội lỗi và sai lầm của ngày hôm qua đến mức không còn sức lực và tâm trí để sống đúng đắn ngày hôm nay, và đừng nghĩ rằng tội lỗi của ngày hôm qua có thể ngăn cản bạn sống trong sạch ngày hôm nay.” 

44. “The people you are closest to tend to be able to hurt you the most - that is why heartbreak is so hard to deal with, why death is so painful, and why fights can destroy things that matter.” - Megan Wilson

“Những người thân thiết nhất của bạn có xu hướng làm tổn thương bạn nhiều nhất - đó là lý do tại sao sự đau lòng lại khó giải quyết, tại sao cái chết lại đau đớn đến vậy và tại sao những trận cãi vã có thể phá hủy những thứ quan trọng.” 

45. “Life will pass right by you,” she says, her eyes focused on the road. “And you end up missing the little things, the moments you don’t think matter—but they do. Moments that make you forget about everything else. Just like with your writing,” she adds out of nowhere. “You don’t write to get to the end. You write because you enjoy doing it. You write and don’t want it to end. Does that make some sense?” - Dustin Thao

“Cuộc sống sẽ trôi qua ngay bên cạnh cậu,” cô nói, mắt tập trung vào con đường. “Và cuối cùng cậu sẽ bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt, những khoảnh khắc mà cậu không nghĩ là quan trọng - nhưng thực ra chúng có. Những khoảnh khắc khiến câu quên đi mọi thứ khác. Cũng giống như bài viết của cậu vậy,” cô ấy bất chợt nói thêm. “Cậu không viết để đi đến cuối cùng. Cậu viết vì cậu thích làm việc đó. Cậu viết và không muốn nó kết thúc. Liệu điều đó có ý nghĩa gì không?” 

46. “Beauty exists not in what is seen and remembered, but in what is felt and never forgotten.” - Johnathan Jena

“Vẻ đẹp không tồn tại ở những gì được nhìn thấy và ghi nhớ, mà ở những gì được cảm nhận và không bao giờ quên.” 

47. “There is no wealth but life.” - John Ruskin

“Không có sự giàu có nào ngoài cuộc sống.” 

48. “I learned something which has stood me in good stead many times - The most important thing in any relationship is not what you get but what you give.” - Eleanor Roosevelt

“Tôi đã học được một điều đã giúp tôi rất nhiều lần - Điều quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào không phải là những gì bạn nhận được mà là những gì bạn cho đi.”

Kết luận

Khi đối diện với khó khăn, thử thách, những câu nói giúp bạn xốc lại tinh thần, vượt qua khó khăn sẽ là nguồn động lực vô giá đối với mỗi chúng ta. Những câu nói này không chỉ tiếp thêm năng lượng mà còn giúp ta vượt qua trở ngại để tiếp tục tiến đến mục tiêu, ước mơ của mình.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là mỗi khó khăn đều là cơ hội để ta trưởng thành và phát triển bản thân. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chúng ta luôn có thể tìm thấy sự khích lệ từ những câu nói triết lý đầy ý nghĩa. Hãy để những lời nói ấy trở thành nguồn động viên vững chắc, giúp ta vượt qua mọi thách thức và tiến bước mạnh mẽ trên con đường phát triển của chính mình.

Bài viết liên quan

90+ Câu nói ngọt ngào nhân dịp Valentine cho người yêu
Trong bầu không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân, hãy để những câu nói tràn đầy tình cảm và lãng mạn thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Cùng gửi đến nửa kia những lời chúc ngọt ngào, kết nối trái tim hòa mình vào giai điệu tình yêu đong đầy, và để mỗi dòng chữ như là những cánh hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc của chúng ta.
40+ Câu nói ý nghĩa về nhân cách sống và giá trị con người
Nhân cách sống của mỗi người không chỉ là cách thể hiện cá tính bản thân mà còn là biểu hiện của những giá trị tinh thần, phẩm chất riêng biệt. Người ta thường nói rằng "Đôi khi, giá trị của chúng ta không phản ánh qua những thành công hay tài sản mà chính là những cử chỉ nhân từ cùng lòng tử tế." Vì vậy, tư duy cởi mở, lòng nhân ái và sự độ lượng chính là yếu tố quan trọng tạo nên nhân cách sống đẹp đẽ.
70+ Câu nói về tình bạn, tri kỷ đầy ấm áp, ý nghĩa sâu sắc
Bạn bè luôn luôn là người mà bạn có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự. Họ có thể là những người không bao giờ thất bại trong việc làm bạn cười và là người đầu tiên bạn nghĩ đến mỗi khi bản thân cần lời khuyên. Trong mọi trường hợp, những mối quan hệ với bạn bè thực sự xứng đáng được chúng ta ca ngợi, tôn vinh. Dù sự bận rộn đến từ cuộc sống đôi khi có thể cản trở bạn, nhưng luôn có những thời điểm tốt để cho bạn bè của chúng ta biết chúng ta yêu quý, đánh giá cao họ đến mức nào.