Chuyện công sở

Cách viết mail hỏi kết quả phỏng vấn đảm bảo được trả lời

Bạn đã ứng tuyển lâu nhưng nhà tuyển dụng “bặt vô âm tín”? Sau đó, để không mất thời gian chờ đợi và lãng phí các cơ hội khác, vậy bạn nên viết email hỏi kết quả. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết email hỏi kết quả phỏng vấn để đảm bảo nhận được hồi âm.