Tag: elevator pitch

Thương hiệu cá nhân của bạn là gì?

Thương hiệu cá nhân của bạn là gì?

04/10/2022 23:45
Khi người sử dụng lao động sàng lọc đơn xin việc, họ sẽ kiểm tra những ưu và khuyết điểm của các ứng viên theo cách mà bạn, với tư cách khách hàng, đánh giá những ưu và khuyết điểm của một sản phẩm xa xỉ mà bạn dự định tiêu rất nhiều tiền vào nó. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một sản phẩm thành công, bạn cần xây dựng thương hiệu thành công.